Ønsker du å være annonsør på våre utekinovisninger?

Mange av våre kunder ønsker å arrangere utekinovisninger og hovedandelen er privat finansiert eller basert på støtte.

Du kan som reklameaktør vise reklame på gjeldene visning. Melder du deg som interessent vil vi ta kontakt med deg i forkant av en visning med spørsmål om du ønsker og promotere dette arrangementet.

Reklameinntektene blir delt prosentvis mellom følgende:
– Deler av inntektene går til å dekke arrangørens kostander.
– Deler går til arbeid mellom deg og oss.
– Deler går til omsetning.

Reklameplass koster fra 10.000,- pr filmvisning og går i en tidsbegrenset loop før og etter filmstart.

Ta kontakt for mer informasjon.